Notice: Undefined index: title in /home/z7uawk7ew81l/domains/projectstrindberg.com/html/index.php on line 10

Notice: Undefined index: remove-code in /home/z7uawk7ew81l/domains/projectstrindberg.com/html/index.php on line 55

Notice: Undefined index: author in /home/z7uawk7ew81l/domains/projectstrindberg.com/html/php/read.php on line 14

Notice: Undefined index: reader-reaction in /home/z7uawk7ew81l/domains/projectstrindberg.com/html/php/read.php on line 23
I Love You - By Ola Persson On Strindberg Project

Strindberg Project

I Love You

By Ola Persson

Den logiska konsekvensen bör inte vara kopplad till våra misstag.
Den bör skapas inte av vår vilja att rädda liv.
Vi bör vara okallibrerbara känsloströmmar, lågvattenmärken och dagdrömmeri.

Vi kan våga vara Jona.
Ensamma i valfisken.

Translate This Text To:

42 0 0 0 0
Read 83920 Times - Genre: Novel
Published: October 19, 2010, 12:05 am